Main Slide Banner Main Slide Banner Main Slide Banner Main Slide Banner Main Slide Banner Main Slide Banner Main Slide Banner

产品群


最新产品

2018.02.22 Update

车载用ECU小型低背连接器「MX77A」系列」的开发

日本航空电子工业开发实现了用于汽车ECU的已有产品还要小型化,低背化的基板对电线连接器「MX77A系列」产品。
MX77A系列

产品发布

展示会

技术资料

全球销售站点

新消息